zondag 16 december 2012

Twee nieuwe priesters voor ons bisdom

RUY BARBOSA. Priesterwijding van Giorlando Barbosa en diakenwijding van Carlos Fontenele, twee jongeren uit ons bisdom. Het priestertekort is groot in ons bisdom.Volgend jaar zullen vier parochies niet meer over een pastoor beschikken. De parochie Mundo Novo is zo groot als de helft van West Vlaanderen.

Geen opmerkingen: