Brazilië Actueel

Onze periodieke update over de economische & sociale achtergrond in Brazilië, waarbinnen ons Podes project zich afspeelt.

 • update juni 2013 : Brazilië staat in rep en roer: 
 • Gans Brazilïe staat op dit moment (22 juni) in rep en roer. In alle grote steden zijn er massale manifestaties tegen de corruptie en de incompetentie van alle segmenten van de samenleving. Wat begon als een simpel studentenprotest tegen de hoge tarieven van het openbaar vervoer heeft zich uitgebreid tot een nationaal protest tegen de regering en alle politieke mandatarissen. Het is een ware volksopstand geworden van alle leeftijden en alle bevolkingsgroepen. Het latente ongenoegen van de bevolking is eindelijk manifest geworden en niet meer tegen te houden. De mooie beloften van presidente Dilma hebben geen effect meer.Al dagen aan een stuk wordt er ononderbroken betoogd in Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Fortaleza, Manaus, Belo Horizonte, Floranopolis, Curitiba....Het is een groot nationaal protest geworden, zonder duidelijke leiders, maar met overal dezelfde eisen : beter onderwijs, betere gezondheidszorg, tegen de 33 biljoen die besteed wordt aan de wereldbeker voetbal, tegen de inflatie, tegen de corruptie en de incompetentie van de politieke leiders ... Iedereen komt op straat tot kinderen en bejaarden toe. Het protest richt zich tegen alle politieke partijen en tegen de syndicaten die hun functie niet meer vervullen . Ze mogen niet deelnemen aan de manifestaties .Ze worden geweigerd en uitgejouwd door de manifestanten en hun vlaggen en partijsymbolen worden vertrappeld en in brand gestoken. 
  Ook de FIFA heeft het hard te verduren. Geen enkel goed woord voor de uitzinnige uitgaven van de regering voor de wereldbeker voetbal. Dat is nieuw in een land waar het voetbal dient om de nationale trots aan te wakkeren. Voetbalheld Ronaldo werd uitgefloten en terecht gewezen omdat hij sugereerde dat voetbalstadions even belangrijk zijn dan hospitalen.Zoiets heeft Brazilïe nog nooit meegemaakt. Tot wat dit massaal volksprotest kan leiden is nog onduidelijk. Er wordt gewoon tegen alles gereageerd wat het welzijn van de brazilanen verstoort.Politicologen wijzen op het gevaar van een dergelijke beweging. Een democratie zonder politieke partijen en zonder syndicaten funcioneert niet. Het is nog afwachten maar het is duidelijk dat Brazilie een andere beleidsstruktuur nodig heeft die de corruptie definitief uitsluit.Zelfs het hoge gerechtshof is niet in staat de corruptie tegen te gaan.Vandaar de imense criminalieit in het land. Niemand voelt zich meer veilig, zelfs in de kleinere steden van het binnenland. In Mundo Novo werden beide banken overvallen door een groep goed georganiseerde bandieten met zware wapens.De banken zullen nog maanden buiten dienst blijven wat de lokale handel erg verstoort. We moeten nu naar Ruy Barbosa , 120 km. ver van Mundo Novo om ons geld op te halen.We zijn daar niet erg welkom want in Ruy zijn er te weinig bankbedienden om de mensen te kunnen van dienst zijn.De toevloed van klanten uit Mundo Novo wordt niet goed opgevangen. En zo wordt ons leven steeds maar ingewikkelder…..
 • update december 2012: geweld & droogte, helaas dagelijkse realiteit: 
 • SAO PAULO (RKnieuws.net) - Mgr. Pedro Casaldaliga, bisschop-emeritus van Sao Felix, heeft het Braziliaanse stadje Sao Felix do Araguaia moeten verlaten wegens aanhoudende doodsbedreigingen. Dat meldt het Vaticaanse persagentschap Fides. (10 december RORATE) De 84-jarige bisschop kreeg al eerder doodsbedreigingen wegens zijn inzet voor de rechten van de indianenbevolking. De voorbije twee weken werd hij haast onophoudelijk bedreigd in het vooruitzicht van een proces waarbij de Xavante-indianen het eigendomsrecht van gronden in Sao Felix do Araguaia opeisen. Zowel de Commissie voor Landpastoraal van de Braziliaanse bisschoppen als de organisaties die opkomen voor de rechten van de indianen hebben hun solidariteit uitgesproken met mgr. Casaldaliga.
  BAHIA. De hospitalen in de staat Bahia kunnen de spoedgevallen niet meer aan. Mensen die wegens ziekte of ongeval dringend moeten opgenomen worden staan in lange rijen urenlang te wachten vooraleer ze kunnen verzorgd worden. Er zijn te weinig plaatsen voorzien voor mensen die intensieve zorgen nodig hebben. Daardoor sterven mensen in de gangen van de hospitalen waar te weinig plaats is. Er zijn te weinig dokters en verplegers. De volkswoede en de wanhoop is zeer groot en soms ontstaan er vechtpartijen waarvoor de tussenkomst van gewapende politieagenten nodig is. De grote hospitalen funcioneren met permanente politiebewaking om incidenten te voorkomen.
  De grote seca, droogte, zal volgens deskundigen aanhouden tot juni 2013. Het is de grootste droogte van de laatste 50 jaar. Het heeft wat geregend in november in Mundo Novo, Pintadas en Baixa Grande waardoor de bevolking water heeft kunnen opslaan voor verschillende maanden. Het is nu opnieuw zeer warm ( 35 tot 40 graden op de middag) en droog. De nachten brengen weinig afkoeling.Veel mensen voelen zich onwel en er heerst een muggenplaag. Het vee is bijna totaal verdwenen en er is weinig werk. De gevolgen van de droogte laten zich duidelijk voelen. Alles wordt duurder en er is weinig verkoop tijdens deze kerstmaand.
 • update 24 april 2012: De sertao roept om hulp:  Zonder regenwater is er geen landbouw of veeteelt mogelijk. De kleine boeren van Pintadas (waar wij een project voor personen met handicap hebben)   kunnen niets oogsten en het vee moet verkocht worden. De gemeentelijke stuwdam staat droog. Je kan alleen nog een bord  zien waarop staat dat het verboden is te vissen is en autos te wassen. Je kan niet vermoeden  dat dit eens een  meer was. De 600 palmbomen die naast het  meer stonden zijn helemaal verdroogd. Van de 50 watervoorraden van Pintadas zijn er slechts vijf die nog water bevatten.De regering zal de gezinnen die in de agarische zone wonen moeten helpen. Ze hebben voedsel en water nodig.
 • update 23 april 2012: Wegens de grote droogte in Bahia staat er geen water meer in veel stuwdammen. In Vitoria da Conquista, in het zuidoosten van Bahia wordt het water duurder verkocht dan de benzine: 3,50 Real, ongeveer 1,50 Euro. Normaal kost een liter mineraal water ongeveer 1 Real. Benzine kost 2,77 Real voor een liter. De stuwdammen van Vitoria da Conquista hebben   nog een watervoorraad voor 60 dagen.De regering heeft in verschillende steden al “cestas basicas”- voedsel voor een week, rijst, bonen, suiker, olie- uitgedeeld. Verschillende stuwdammen mogen geen elecrische energie meer produceren omdat het water moet gebruikt worden voor menselijke consumptie.Dinsdag (24 april) is er een spoedvergadering van de regering voorzien. In onze streek heeft het wat geregend maar onvoldoende. De temperatuur in Mundo Novo blijft hoger dan normaal zodat alles direkt opdroogd. In de weiden staan geen koeien meer. De boeren kunnen niet planten. Geen mais of bonenoogst dit jaar. Mais en bonen zijn het basisvoedsel in Bahia. Zelfs de cactussen (opuntia) drogen op. De cactussen worden gebruikt als voedsel voor geiten en koeien als er geen gras meer is. Langs de boorden van de asfaltwegen staat er nog wat gras. De kleine boeren laten daar hun koeien grazen. Dit is zeer gevaarlijk en veroorzaakt ongelukken. Langs de wegen liggen kadavers van dieren die door autos werden aangereden. Rond de kadavers een zwerm zwarte urubus -grote aasgieren- die de dode dieren opruimen..

 • update maart 2012: Gevolgen van de Seca-Droogte teisteren het grootste gedeelte van de steden in de semiárido van Bahia. De semi-ariede streek telt 266 steden waarvan er 199 in noodtoestand verkeren. In Mundo Novo is het beter maar in veel streken van bahia is het al zeer erg. De oogst van maïs en bonen is verloren verklaart de Defesa Civil. Het is de ergste droogte in 30 jaar. Sedert 2011 was er geen significante regen meer. De regens van maart 2011 waren onvoldoende. De winterregens waren zeer zwak en onvoldoende om waterreserves aan te leggen. Nadien regende het niet meer. In maart van dit jaar heeft niemand kunnen planten of zaaien. Het vee sterft of wordt onder de marktprijs verkocht. Volgens experten zou deze droogte aanhouden tot 2013. Link naar artikel