dinsdag 20 december 2011

Frieda en Rita op bezoek

We hadden ook bezoek, Rita Cool en Frieda Bekaert uit Gits, geen toeristen maar mensen die ons werk in het hart dragen. Ze hadden veel groeten mee en ook financiele steun van alle vrienden van PODES. Hierbij wil ik allen van harte danken die ons werk genegen zijn.

Frieda Bekaert behandelt de kleine Gui (hersenverlamming).
 De eerste stappen van Gui.

Geen opmerkingen: