maandag 30 maart 2009

Doven van Mundo Novo komen op voor hun rechten


Alex, doof, 23 jaar. Alle doven van Mundo Novo waren aanwezig

Doven van Mundo Novo komen op voor hun rechten!

Tijdens de gemeenteraad van 27 maart werd de publieke tribune opgeeist door de doven van Mundo Novo. Alex, 23 jaar, vroeg het woord en sprak een half uur in LIBRAS, de Braziliaanse gebarentaal, over de discriminatie en de problemen van de doven in Mundo Novo. Zijn betoog werd simultaan vertaald door de doventolk van PODES, Edilene Purificação.

Alex sprak in naam van alle doven van Mundo Novo. De gemeenteraadszitting werd uitgezonden door de lokale zenders zodat gans de streek ingelicht werd.

De rechten van de doven worden helemaal niet opgevolgd. Er bestaan al veel goede wetten voor de personen met handicap maar die bestaan slechts op papier. Doven merken dagelijks hoe ze uitgesloten worden. Ze zijn de mudos-stommen of erger nog de doidinhos-zotten.

Alex vertelde zijn eigen levensverhaal, hoe hij langs PODES zich op een assertieve manier leerde verdedigen tegen dergelijke uitingen van minachting en sociale uitsluiting. Het leren van de gebarentaal veranderde zijn leven en hij werd opgenomen in een leefgemeenschap van doven.
Nu is hij lid van een voetbalclub en zal hij een beroepsopleiding informatica volgen met steun van Edilene, doventolk.

Het grootste probleem voor volwassenen is werk vinden en werk behouden. Alexandra,32 jaar, werd aangeworven door een grootwarenhuis in Salvador samen met andere doven. Dit werd in de pers van Salvador vermeld om reklame te maken voor het grootwarenhuis. Het verhaal werd sterk aangedikt met lovende woorden voor het bedrijf. De werkelijkheid was anders. Ze werden zeer slecht betaald en na enkele maanden zonder meer afgedankt. De doven hadden hun functie als publicitaire stunt vervuld.Een cynische manier om reklame te maken met mensen met handicap!

Doven verliezen hun invaliditeitsuitkering omdat ze kunnen werken. Dit is inderdaad een betere oplossing dan leven van een uitkering. Maar doven vinden geen werk en moeten dus leven zonder enig inkomen. Ze leven van bicos-klusjes of van de steun van de familie.

Alex reageerde ook tegen de concurso publico- openbaar examen om te mogen werken in dienst van de overheid. Normaal moeten werkplaatsen voorbehouden blijven voor mensen met handicap en moet het examen aangepast zijn aan de handicap van de kandidaten, LIBRAS voor doven en Braille voor blinden. Geen enkel openbaar toelatingsexamen volgt deze regel.

Het is ook verboden kinderen van school te sturen omwille van een handicap.Deze wet wordt ook met de voeten getreden. De meeste kinderen met handicap krijgen geen onderwijs.

Na een dankwoord voor PODES en een besliste oproep opdat de gemeenteraadsleden meer aandacht zouden besteden aan de problemen van personen met handicap besloot de gemeenteraadszitting met een daverend applaus voor Alex. Er volgde nadien heel wat positief kommentaar vanwege de bevolking die het programma had beluisterd.

Geen opmerkingen: